letáky, vizitky, firemní tiskoviny www.tiskarnarege.cz / kontakt

Jak připravit data pro tisk

Podklady přijímáme ve formátu tiskových PDF a CDR s texty v křivkách - jiné formáty po dohodě.

PDF by mělo obsahovat pouze barevné prostory CMYK, Grayscale (stupně šedi), 1bitové obrazy. Ostatní barevné prostory – RGB, Spot (přímé barvy např. Pantone), DeviceN (duplexy, triplexy, vícekanálové obrazy) – jsme schopni vytisknout, ale nemůžeme zaručit 100% barevnou věrnost. Doporučujeme vytisknout náhled ke schválení.

  - Tisková data předávejte ve formátu Adobe PDF (nejlépe dle PDF/X-1a). 
  - Soubor musí být kompozitní CMYK nebo stupně šedi (ne v RGB nebo Lab).
  - Přímé barvy nadefinovány dle Pantone nechte nepřevedené pouze tehdy, budou-li se jako přímé tisknout.
  - Obrázky by měly mít při rozměru 1:1 rozlišení 300 dpi, perokresby a jemná grafika 600-1200 dpi.
  - U všech dokumentů nastavte ořezové značky.Pokud je barva, nebo obrázek do   krajů stránky, je nutné
    nastavit přesahy (spad) minimálně 3 mm a přidat ořezové značky.
  - K souborům pro tisk je nutné přiložit maketu, odpovídající datovým podkladům, ze které je patrný výsledný
    formát tiskoviny.

Vyskládání
Většinu zakázek musíme z technických důvodů vyskládat. Proto prosíme zákazníky, aby se svá data nesnažili nijak skládat sami a nejlépe dodali vše ve finální velikosti v jednom exempláři (např. vizitky, letáky, brožury). Vyskládání nezpoplatňujeme a preferujeme ho z důvodů přesného a ekonomického využití tisku i materiálů.

Vytvoření PDF
PDF vytvářejte uložením do PostScriptu a následnou distilací Adobe Distillerem, nikdy ne přímým exportem z aplikace. Při ukládání do PostScriptu doporučujeme použít obecný PPD, nejlépe Acrobat Distiller nebo Adobe PDF. V aplikaci 
Je-li to možné, negenerujte do tiskových souborů v rámci tiskových značek barevnou škálu (Color Bars).

Užitečné tipy
Písma – v sazbě používat pokud možno písma Type1, nebo OpenType (TrueType raději ne). 
Rozlišení bitmap – pro bitmapy s polotónovými rastry doporučujeme efektivní rozlišení 300 dpi. Pro "perokresby" (bitmapy neobsahující polotónový rastr) je potřeba alespoň 600 dpi. Tato rozlišení nejsou podmínkou nutnou, je ovšem třeba počítat se zhoršenou kvalitou (neostrost, pixelovatost, u pérovek viditelné schody).

Nahrání dat
Tisková data můžete zaslat pomocí webového rozhraní - datově neomezeno, dále pak přes server www.uschovna.cz nebo nám data zaslat e-mailem info@rege-reklama.cz - datově omezeno do 20 MB. V případě nejasností nás kontaktujte.

 

 

O nás | Obchodní podmínky | Časté otázky - FAQ | Jak připravit data pro tisk | FTP server

Tiskárna Rege, Nádražní 460, 517 73 Opočno
tel.: 777 609 668, e-mail: info@tiskarnarege.cz